MADDE 1 - TARAFLAR

ALICI

Adı-soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

SATICI

Adı-soyadı : YeniBirSiparis.Com

Adresi :

E-mail : info@YeniBirSiparis.Com

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme konusu, işbu sözleşmenin üçüncü maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir, işbu sözleşmenin tarafları işbu sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı YeniBirSiparis.Com ile akdetmiş oldukları YeniBirSiparis.Com Portalı Üyelik Sözleşmesinin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Türü: Alışveriş / Giyim & Aksesuar / Erkek / Ayakkabı / Spor & Outdoor Ürün No:

Alışveriş / Giyim & Aksesuar / Erkek / Ayakkabı / Spor & Outdoor

Ürün Açıklaması:

Adedi:

Satış Fiyatı (KDV dâhil) :

Kargo Ücreti: -

Ödeme şekli:

Teslimat Adresi:

Teslim Edilecek Kişi:

Fatura Adresi:

İlan Detay: EK-1 (Ekran Görüntüsü)

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir; Taraflar, işbu sözleşmenin tarafı olmayan YeniBirSiparis.Com un hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer..

4.2 ALICI, Madde 3de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE - 5 İADE VE DEĞİŞİM HAKKI:
ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde sipariş vermiş oldugu malı ve ilan fotografındaki üründen farklı veya yanlış bir mal geldiğini beyan eder ise ve ürünün ayagına olmama durumunda dışarıda giyilmediği sürece değişim hakkına sahiptir.Değişim yapılırken eger firma tarafımızca değişim yapılamıyor ise ürünü iade etme hakkınada sahiptir kullanımından kaynaklanan masraflar ALICIya aittir.

ALICI; cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde; fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen malların satışına ilişkin sözleşmelerde; tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve tüketici tarafından ambalajının açılmış olması elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:

İş bu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICInın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE - 7 İLLEGAL SİPARİŞ YÖNETMELİĞİ

Sahte siparişler ve şirketi zarara uğratmaya yönelik her türlü olaydan alıcı sotumludur.

İşbu sözleşme 02 / 09 / 2012 tarihinde düzenlenmiştir.

    Yeni Bir Sipariş Ltd. Şti.